Deschidere

La 07 februarie 2014 a avut loc lansarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raionul Aneii Noi (BCIS). Biroul a fost deschis în cadrul citeste...

Anenii-Noi.MD

Servicii cu specializare înaltă

Sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau într-o instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include orice combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependenţă sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).

1. Serviciu de protezare şi ortopedie:

 • cererea de solicitare;
 • certificatul CEMV;
 • certificatul CCM;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia legitimaţiei de pensionar

2. Serviciul de reabilitare balneo-sanatorială pentru persoane în vîrstă şi celor cu disabilităţi în Centrul „Victoria”, Sergheevca, Ucraina, Centrul „Speranţa” or. Vadul-lui-Vodă.

 • fişa balneo-sanatorială;
 • copia buletinului de identitate/ paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • legitimaţia de pensionar;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul de confirmare că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani prin intermediul CTAS.

3. Plasament în cadrul instituţiilor rezidenţiale republicane (aziluri, internate psiho-neurologice, etc. din subordinea Ministerului Muncii, protecţiei Sociale şi Familiei). Pot fi cazaţi, permanent sau temporar persoane – cetăţeni ai republicii Moldova de la vîrsta de 4 ani (copii cu deficienţă fizică, mintală), persoana psihocronice, invalizi şi persoane de vîrsta a treia preponderent solitari, care necesită îngrijirea altei persoane. Pentru cazare Secţia Asistenţă Socială si Protecţie a Familiei în comun cu instituţiile medicale de stat să prezintă în adresa MMPSF următoarele documente:

 1. Cererea potenţialului tutelat, iar pentru persoanele psihocronice, a tutorului, demersul primarulşui cu decizia organului administraţiei locale.
 2. Fişa medicală a potenţialului tutelat;
 3. Fişa de ambulator (025/E);
 4. Concluzia comisiei medicale consultative;
 5. Microradiograma şi descrierea ei;
 6. Rezultatele examenelor de laborator (grupa intestinală, „MRS”, HIV-infecţia”, F-30 în lunile de vară, difteria în lunile de iarnă);
 7. Copia buletinului de identitate;
 8. Copia poliţei de asigurare;
 9. Copia legitimaţiei de pensionar;
 10. Ancheta socială;
 11. Demersul de la primărie;12. Demersul Secţiei ASPFi din teritoriu, unde se indică obligatoriu nr. contului personal de pensionare, cu enumerarea tuturor actelor anexate în ordinea stabilită de prezenta Instrucţiune.

 

Adrese Utile