Deschidere

La 07 februarie 2014 a avut loc lansarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raionul Aneii Noi (BCIS). Biroul a fost deschis în cadrul citeste...

Anenii-Noi.MD

Relații funciare și cadastru

 1. Elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea sectoarelor cotelor de teren echivalent.
 2. Elaborarea proiectelor şi stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ- teritoriale şi a intravilanului localităţilor.
 3. Participarea la elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate, posesiune şi folosinţă, reglementarea hotarelor întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor individuale în scopul înlăturării incomodităţilor de ampasare a lor.
 4. Repartizarea terenurilor în natură.
 5. Argumentarea şi stabilirea hotarelor terenurilor cu regimuri sociale de ocrotire a naturii, a celor ce urmează să fie regenerate şi celor aparţinînd rezervaţiilor.
 6. Elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciareintragospodăreşti pentru deţinătorii de terenuri.
 7. Întocmirea, coordonarea documentelor necesare pentru vînzarea –cumpărarea terenurilor, inclusiv a borderourilor de calcul al preţului normativ a pămîntului.
 8. Restituirea în termen a terenurilor proprietate publică atribuite în folosinţă provizorie (arendă).
 9. Coordonarea la toate nivelurile a lucrărilor de întocmire a cadastrului funciar.
 10. Sistematizarea cadastrului primăriilor şi întocmirea cadastrului funciar raional.
 11. Dirijarea proceselor de supaveghere permanentă a modificărilor resurselor funciare.
 12. Crearea sistemului informaţional.
 13. Participarea la darea în expluatare a măsurilor silvoameliorative, hidroameliorative şi introducerea modificărilor respective în cadastrul funciar.

Adrese Utile