Deschidere

La 07 februarie 2014 a avut loc lansarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raionul Aneii Noi (BCIS). Biroul a fost deschis în cadrul citeste...

Anenii-Noi.MD

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 1. Inregistrarea cererilor cetaţenilor pentru un loc de muncă corespunzător;
 2. Acordarea consultaţii persoanelor neîncadrate in cîmpul muncii pentru găsirea unui loc de muncă corespunzător;
 3. Acordă consultaţii în procesul de disponibilizare a lucrătorilor privind plasarea în cîmpul muncii;
 4. Organizează orientarea si pregatirea profesională a şomerilor in privinţa unei meserii , care prezinta perspectivă mai sigură in angajarea la un serviciu;
 5. Informează despre situaţia pe piaţa muncii privind locurile de muncă libere (posturile vacante);
 6. Stabileşte şi acordă ajutor de şomaj, alocaţii de integrare sau reintegrare profesională şi alte indemnizaţii unice sau pe un termen stabilit persoanelor eligibile pentru aceste drepturi;
 7. Antrenează şomerii la lucrări publice remunerate;
 8. Susţine și oferă consultaţii psihologice şomerilor, ajută la fortificarea încrederii în sine, oferă sfaturi utile in cadrul Clubului Muncii;
 9. Ajută la crearea unui loc propriu de muncă, unei afaceri, deci a deveni un mic intreprinzător.

Ş O M E R - este persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are virsta cuprinsă între 16 ani si virsta stabilita de lege pentru pensionare;
 2. este aptă, după starea de sănătate si capacităţile fizice şi psihice, pentru prestarea unei munci;
 3. nu are loc de muncă şi nu desfăşoară activitate în scopul obţinerii de venituri;
 4. caută activ un loc de muncă şi este disponibilă să inceapă lucrul;
 5. nu studiază la secţia cu frecventă la zi la o instituţie de învăţămînt;
 6. este inregistrată la Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la o asltă agenţie privată de ocupare a forţei de muncă, autorizată în condiţiile legii, în a caror rază teritorială se află domiciliul ei;

Documentele care se prezintă Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prezintă la înregistrare următoarele documente:
 • Buletinul de identitate;
 • Carnetul de muncă (persoanele care au lucrat);
 • Actele de studii ce confirmă o calificare, atestatul – numai dacă nu are carnet de muncă;
 • Certificat de la primăriile comunelor(satelor), care confirmă lipsa Gospodăriei Ţărăneşti înregistrate conform legislaţiei şi că nu este deţinătoare de teren agricol;

 

Adrese Utile